Ochotnicza Straż Pożarna Ludżmierz

Brygada

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Ludźmierzu

 

Prezes: Zubek Stanisław (60’)
Wice Prezes Naczelnik: Czaja Kazimierz (88’)
Wice Prezes: Łapczyński Paweł (86')
Z-ca Naczelnika: Iwulski Michał (79’)
Sekretarz: Czaja Paweł (90’)
Skarbnik: Fic Jacek (68')
Gospodarz: Czaja Kazimierz (54’)
Członek Zarządu: Krużel Stanisław (44’)
Członek Zarządu: Czaja Jacek (73’)

 

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący: Łapczyński Piotr (69’)

Członek: Jałocha Grzegorz (87’)

Członek: Knapczyk Sławomir (74’)

 

Członkowie:

Czaja Paweł (75’)
Czaja Szczepan
Fit Adam
Górz Józef (27’)
Górz Józef (54’)
Handzel Michał 
Jachymiak Jan
Karwaczka Andrzej
Komperda Mariusz
Komperda Władysław 
Leksander Robert
Luberda Paweł
Łapczyński Patryk
Łapczyński Paweł (87’) 
Mrożek Władysław
Radecki Adrian
Sąder Piotr
Sąder Radosław
Sąder Stanisław
Stopiak Dariusz
Stopiak Mateusz
Szczęch Maciej
Ścisłowicz Jan
Tylka Tomasz
Ulman Andrzej
Zubek Jakub
Zubek Łukasz 
Zubek Mateusz

Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia.

Albert Einstein